Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 

 

 

Spotkanie seniorów z p. Premier Ewą Kopacz

Trzyosobowa reprezentacja Suwalskiej Rady Seniorów 8 czerwca 2015 r. wzięła udział w spotkaniu z Premier RP Ewy Kopacz z seniorami z całej Polski w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

ROPS

 

 

Konferencja w Białymstoku

Przewodnicząca  Suwalskiej Rady Seniorów - Jadwiga Sowulewska wystąpiła z prelekcją podczas konferencji pt. „Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej aktywności osób starszych w województwie podlaskim”, zorganizowanej 19 maja 2015 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Konferencja była zorganizowana z myślą o seniorach i instytucjach oraz organizacjach pozarządowych podejmujących działania na rzecz osób starszych w województwie podlaskim.

 

Spotkanie z radnymi

Na zaproszenie Suwalskiej Rady Seniorów 16 kwietnia w Centrum Trójki odbyło się spotkanie Suwalskiej Rady Seniorów z radnymi Rady Miejskiej w Suwałkach. Głównym celem spotkania było wzmocnienie działań, współpracy SRS z samorządem lokalnym, aby miała charakter partnerski. Na wstępie spotkania omówiono założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, zagadnienia dotyczące seniorów ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Suwałk do 2020 roku oraz propozycje działań SRS w I kadencji na lata 2015-2016. Radni wyrazili swoje zadowolenie z zaproszenia na spotkanie i złożyli deklaracje wspierania działań SRS. Jako główne wspólne działania na rok 2015-2016 określono wsparcie następujących inicjatyw:

  1. przyjęcie uchwały w sprawie Programu KARTA SENIORA 60+,
  2. przyjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku,
  3. wparcie działań dotyczących organizacji Klubów Seniora,
  4. wsparcie działań dotyczących Domu Dziennego Pobytu,
  5. wsparcie działań utworzenia Centrum Usług dla Seniorów z rozwinięciem                                          i upowszechnieniem wolontariatu dla osób starszych,
  6. wsparcie działań w organizacji Tygodnia Kultury bez Barier dla Seniorów i większego dostępu do placówek realizujących potrzeby środowiska senioralnego w zakresie kultury, wypoczynku, zdrowego stylu życia – sport i rekreacja,
  7. wsparcie działań dotyczących poprawy opieki zdrowotnej seniorów tj. utworzenia przychodni geriatrycznej i przy współpracy z wojewódzkim szpitalem oddziału geriatrycznego.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstunek przygotowany dla Radnych przez członków SRS – ciasteczka seniorskie.

Radni obecni na spotkaniu: Karol Korneluk, Bożenna Kamińska, Zbysław Grajek, Dorota Jabłońska, Zbigniew De-Mezer, Kamil Lauryn, Wojciech Pająk, Wiesław Murawko, Piotr Wasiukow, Sławomir Szeszko. Swoją nieobecność usprawiedliwili Zdzisław Przełomiec, Jadwiga Mariola Szczypiń, Grzegorz Gorlo i Anna Ruszewska.

 

Koncert dla seniorów
W budynku Teatru Nestor, na terenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach odbył się koncert Natalii Wojciechowskiej-Krawczyk, zorganizowany dla seniorów przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS Kalina, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku i z Suwalską Radą Seniorów.

SRS Sejm6

Suwalska Rada Seniorów w Sejmie RP
Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów wzięli udział 16 lutego 2015 r. w Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Współorganizatorami i gośćmi spotkania byli między innymi: Wicemarszałek Sejmu RP – Elżbieta Radziszewska, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Sejmowej Polityki Senioralnej – Michał Szczerba, Prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Marta Białek-Graczyk, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Fundacja Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”.

Suwalska Rada Seniorów

Kto zasiada w Suwalskiej Radzie Seniorów?
Radę tworzy dziewięć osób – siedmioro zgłoszonych i wybranych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Kadencja trwa dwa lata.

Radę tworzą:

- Jadwiga Sowulewska – przewodnicząca

- Barbara Grabowska – wiceprzewodnicząca

- Maria Jolanta Lauryn – sekretarz

- Bożena maskowicz – członek

- Wiesława Giczewska – członek

- Tadeusz Chludziński – członek

- Włodzimierz Marczewski – członek

- Marian Luto – członek

- Dariusz Żukowski – członek

Krótka historia powstania SRS

kawiarenka obywatelska

Pierwsza wzmianka o powołaniu rady seniorów była podczas kawiarenki obywatelskiej w maju 2014r. pod hasłem „Czy Suwałki są przyjazne dla seniorów”, zorganizowanej przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w ramach projektu „Razem dla Suwałk”.Przedstawicielka PZERiI Jadwiga Sowulewska omawiała sprawy suwalskich seniorów i zauważyła brak takiej rady w Suwałkach. Natomiast z wnioskiem o powołanie Rady Seniorów w Suwałkach seniorzy zwrócili się do prezydenta Suwałk pod koniec maja 2014 roku. Byli wśród nich przedstawiciele suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.
Seniorzy byli również członkami 8-osobowego Zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. Następnie projekt został skonsultowany z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz seniorów. W efekcie na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2014 roku suwalscy radni podjęli uchwałę o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów.

 

 

 

   Z wnioskiem o powołanie Rady Seniorów w Suwałkach zwrócili się do prezydenta Suwałk pod koniec maja  2014 roku sami seniorzy. Byli wśród nich przedstawiciele suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Wcześniej o potrzebie istnienia takiej rady mówiono podczas kawiarenki obywatelskiej pod hasłem „Czy Suwałki są przyjazne dla seniorów”, zorganizowanej przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w ramach projektu „Razem dla Suwałk”.