O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z wnioskiem o powołanie Rady Seniorów w Suwałkach zwrócili się do prezydenta Suwałk pod koniec maja  2014 roku sami seniorzy. Byli wśród nich przedstawiciele suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Wcześniej o potrzebie istnienia takiej rady mówiono podczas kawiarenki obywatelskiej pod hasłem „Czy Suwałki są przyjazne dla seniorów”, zorganizowanej przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w ramach projektu „Razem dla Suwałk”.
Seniorzy byli również członkami  8-osobowego Zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. Następnie projekt został skonsultowany z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz seniorów. W efekcie na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2014 roku suwalscy radni podjęli uchwałę o powołaniu Suwalskiej Rady Seniorów.